Wij helpen je graag bij het vinden van je passie én iemand die je ervoor betaalt

Klimrek of Ladder?

Tijdens de workshop en inspiratiesessie ‘Klimrek of ladder’ word je gestimuleerd om na te denken over je huidige positie op de arbeidsmarkt. Blijf je zitten of ga je bewegen?

Vroeger koos je één job voor het leven. Je startte en je doel was “carrière maken”. Zo snel mogelijk de carrièreladder beklimmen. Nu ligt het vaak anders: je moet flexibel en mobiel zijn. Er komen nieuwe jobs bij, bestaande functies worden anders ingevuld, taken worden complexer of veranderen vaker. De druk om steeds nieuwe competenties te verwerven is dan ook groot.

Er wordt van jou verwacht dat je zelf het initiatief neemt tot leren en zelf de verantwoordelijkheid opneemt voor jouw professionele activiteiten en de loopbaan die je ontwikkelt. Zelfsturing is het leidende principe bij loopbaanontwikkeling. Jij bent zelf het best geplaatst om richting te geven aan jouw loopbaan.

Aangezien jij manager bent van jouw eigen loopbaan streven wij ernaar jouw zelfsturend vermogen te vergroten. Loopbaanzelfsturing is enerzijds reflectie over de keuzemogelijkheden (zicht krijgen op je eigen kwaliteiten en de mogelijkheden inzake werk) en anderzijds de wil, het engagement en het doorzettingsvermogen hebben om in interactie de eigen loopbaanplannen waar te maken.

Carrièreontwikkeling in de breedte
Vaak wordt er gesproken over een zogenaamde carrièreladder: hoe hoger, hoe succesvoller. Je zou je carrière ook kunnen zien als een klimrek, want soms zijn ladders te beperkt. Een ladder kun je gebruiken om omhoog of omlaag te gaan. Je kunt erop of eraf. Een klimrek kun je op een creatievere manier verkennen. Er is slechts één manier om boven aan een ladder te komen, maar je kunt op vele manieren de top van een klimrek bereiken.

Tijdens de workshop en inspiratiesessie ‘Klimrek of ladder’ word je gestimuleerd om na te denken over je huidige positie op de arbeidsmarkt. Blijf je zitten of ga je bewegen? Wat zijn de interne- en externe stagemogelijkheden? Wil je je omscholen? Met het beantwoorden van deze vragen zet je duidelijke stappen in je persoonlijke ontwikkeling, maar soms naar links of naar rechts in plaats van alleen maar omhoog.

Voor wie is de workshop Klimrek of ladder?
De workshop ‘Klimrek of Ladder‘ is bedoeld voor iedereen die werk wil maken van zijn loopbaan en op zoek is naar geschikte instrumenten om hierbij te helpen. De workshop biedt je de nodige inzichten, handvatten, concrete oefeningen en reflectiepunten op weg naar je bestemming.

Tijdens de  workshop ‘Klimrek of Ladder’ laten we je nadenken over wat je sterke punten zijn, wat je werkelijk wil en hoe je dit kan bereiken. Zo zal je een actieplan opstellen waardoor je de moed krijgt de sprong te wagen en je droom te laten uitkomen.

Doelstellingen van workshop ‘Klimrek of Ladder’ zijn:
• houvast geven door kapstokken aan te reiken ;
• spiegels voorhouden ;
• gelegenheid geven tot toetsing van het zelfbeeld aan de perceptie van derden ;
• aandacht hebben voor het trotseren van obstakels ;
• de weg wijzen naar verdere stappen ;
• de rol spelen van ‘geweten’ bij het al dan niet opvolgen van afgesproken actiepunten.

De workshop ‘Klimrek of Ladder’ staat op zichzelf. Wij hopen dan ook dat het een belangrijke ondersteuning wordt in jouw persoonlijke zoektocht. Uiteraard biedt persoonlijke coaching of loopbaanbegeleiding een extra meerwaarde en kan je met de onze tools steeds in dialoog gaan met anderen.

Ontvang onze mail vol loopbaaninspiratie, tips en tools
* = verplicht veld