Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie in uitzendsector

Written by Michel Jansen 2 mei 2018

Staatssecretaris Van Ark wil uitzendbureaus die discrimineren harder aanpakken. De inspectie moet daarom meer bevoegdheden krijgen. Ook de uitzendbranche zelf belooft (alweer) beterschap. 

Download ‘Kamerbrief Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie in uitzendsector’

Het programma Radar bracht begin dit jaar opnieuw aan het licht dat tientallen uitzendbureaus bereid zijn geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen voor een baan als een opdrachtgever daarom vraagt.

De Tweede Kamer reageerde ontzet en eist op een aantal punten actie. Ook het kabinet voelt de urgentie en wil dat de sector actie onderneemt.

In de praktijk gebeurt er nu nog weinig om discriminatie tegen te gaan in de uitzendbranche. Inspecties worden alleen gedaan op een werkvloer. Als een uitzendbureau sollicitanten ‘eruit filtert’ is er nog geen sprake van een formele arbeidsrelatie.

Staatssecretaris Van Ark schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij zal onderzoeken “hoe aanpassingen van wetgeving de inspectie SZW een steviger instrumentarium kan geven”. Ook zal er meer geld worden vrijgemaakt voor de inspectie.

Het NOS Journaal en Radio 1 vroegen Michel Jansen van Loopbaan Lounge om zijn mening.

Zelfregulering

Discriminatie bij uitzendbureaus staat al langer op de politieke agenda. In 2011 brachten twee VU-studenten aan het licht dat driekwart van de uitzendbureaus bereid was sollicitanten ‘eruit te filteren’. De branche beloofde ook toen beterschap.

De twee grote brancheorganisaties voor uitzendbureaus, ABU en NBBU, namen in hun statuten regels ter voorkoming van discriminatie over. Het keurmerk voor uitzendbureaus van Stichting Normering Arbeid stelt ook eisen aan anti-discriminatiebeleid van uitzendbureaus.

In 2012 sprak toenmalig VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken De Krom zijn vertrouwen uit in deze aanpak van de sector, die dus gebaseerd is op zelfregulering.

Maar zes jaar later worden de uitzendbedrijven nog steeds niet actief gecontroleerd op dit punt, en wordt er zelden of nooit een keurmerk ingetrokken of een uitzendbedrijf om deze reden geroyeerd.

Discriminerende uitzendbureaus killen ambities en verspillen talent

Eigen maatregelen

Daar moet volgens de ABU en NBBU verandering in komen. Daarom kondigen zij een aantal extra maatregelen aan. Zo worden de statuten van het keurmerk aangescherpt, er komt een onafhankelijke controle en meer voorlichting voor de medewerkers van het uitzendbedrijf.

De misstanden in de uitzendbranche die de afgelopen jaren naar buiten zijn gebracht, werden ontdekt door journalisten, onderzoekers of programmamakers. De branche zegt nu zelf ook onderzoek te gaan doen naar de misstanden, door ‘mystery calls’ in te zetten.

Wat gaat de branche zelf doen?

– Meer training en voorlichting
– Strengere eisen voor eigen keurmerk
– Onafhankelijke controle
– Eigen onderzoek door ‘mystery calls’

Foto genomen na de workshop ‘Winnen met LinkedIn’ bij Akzo Nobel, Amsterdam

Strafbaarheid vs Ethiek

Gaan werkgevers nu stoppen met discrimineren omdat het strafbaar is of om dat het vooral gewoon onethisch is?
Arbeidsmarkdiscriminatie killt niet alleen dromen en ambities, er gaat vooral een hoop talent verloren.

Trainingen, Events en Inhousedagen

Om werkzoekenden gelijke kansen te geven om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek is het van belang om te bepalen wat er aan bij kan dragen dat werkgevers een positiever beeld ontwikkelen over deze groep. Er zijn aanwijzingen dat persoonlijke kennismaking daarbij een overbruggende rol kan spelen. Als jongeren bijvoorbeeld een stage hebben gelopen bij een bedrijf, en een werkgever dus kennis met hen heeft kunnen maken, vergroten zij hun kans op een baan bij dat bedrijf (ROA, 2015).

Daarom organiseren wij talkshows (o.a. Vraag het de Recruiter), careerevents, inhousedagen en trainingen voor zowel studenten als werkgevers.

Want… bekend maakt bemind.

Michel

PS: Lees ook: “Wij praten niet over diversiteit. Wij brengen het!”


Over Michel Jansen

Trainingscoördinator met een enorme passie voor Talent Recruitment, het ontwikkelen van leerconcepten, het verspreiden van de Guerrilla Solliciteren-mindset, chocoladekoekjes en groene drankjes. Geeft trouwens vaker een highfive dan een handdruk.

michel@project014.com | http://www.project014.com